AVG privacy pakket

Laat jouw website makkelijk voldoen aan de AVG

Waarom een privacy pakket?

De invoering van de nieuwe privacywet, beter bekend als de AVG, brengt veel zaken met zich mee waar je als onderneming rekening mee moet houden. Het is een hele klus om te voldoen aan de eisen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Om het zo makkelijk mogelijk te maken hebben wij ons verdiept in deze wetgeving en hebben wij een speciaal pakket samengesteld waarmee veel van de technische en juridische punten getackeld worden. Zo kun jij je blijven focussen op wat je het liefst doet en voorkom je mogelijke boetes.  

Wat kun je van ons verwachten?

Ontwikkelingen AVG

Veel punten van de nieuwe privacy wetgeving zijn onduidelijk aangegeven. Daarnaast is de wetgeving nog maar net ingevoerd waardoor er nog allerlei ‘kinderziektes’ in kunnen zitten die door overheidsinstanties gaandeweg opgelost zullen worden. Hierdoor kan het zo zijn dat het privacy statement op den duur nieuwe elementen moet bevatten of dat een gedeelte niet meer nodig is. Wij blijven de ontwikkelingen van de nieuwe wetgeving op de voet volgen en brengen jou op de hoogte indien er wijzigingen aangebracht dienen te worden.

Cookies

Onder de AVG moeten sites duidelijk aangeven van welke cookies zij gebruikmaken en hoelang deze bewaard blijven. Het wil nog wel eens zijn dat de naam van een cookie wijzigt of het bewaartermijn veranderd. Hier hebben wij een slimme oplossing voor gevonden. Deze oplossing zorgt er voor dat jouw website altijd over een accuraat cookiebeleid beschikt door maandelijks de site te controleren op cookies. De licentie van de oplossing zit bij het abonnement inbegrepen.

Inzage, rectificatie en verwijdering van gegevens

De nieuwe wetgeving geeft personen het recht om hun gegevens in te zien, te bewerken of te laten verwijderen mits er geen wettelijke verplichting is om deze te bewaren. Wanneer een bezoeker van jouw website een verzoek wil doen op één van deze rechten dan wordt dit naar Stukje Design verstuurd. Wij zorgen er voor dat de persoonsgegevens die online zijn verzameld worden verwijderd. Hierna nemen wij contact met jou op om eventuele registratie op papier aan te passen of te verwijderen.

Mocht blijken dat de bezoekers van jouw website vaker een beroep doen op hun recht dan begroot in het gekozen pakket dan handelen wij deze af tegen een gereduceerd tarief, zie *onder de prijzen.

Prijzen privacy abonnement

Wij hebben de volgende privacy pakketten voor jou samengesteld. Elk pakket beschikt over een up-to-date cookiebeleid met licentie en recht op een aantal aanvragen voor inzage, rectificatie of verwijdering van gegevens. Naast deze diensten blijven wij de privacy wetgeving op de voet volgen zodat jouw website blijft voldoen aan de eisen die de AVG stelt.

In het kort profiteer je met al onze privacy pakketten van:

  • een altijd accurate en up-to-date cookiemelding;
  • een up-to-date cookiebeleid;
  • inzage, rectificatie en verwijdering van de online gegevens door ons wanneer jouw klanten de gegevens die jij van hun bewaart willen inzien, bewerken of verwijderen;
  • wij blijven de ontwikkelingen van de nieuwe wetgeving volgen en passen jouw privacystatement hierop aan indien dat nodig is.

Voordat het privacy abonnement kan worden afgenomen dient de website AVG proof te zijn. Dit wil zeggen dat de website beschikt over een AVG proof privacy statement en voldoet aan de punten genoemd onder het kopje “Website AVG proof”.

 

Bel ons op 058 201 19 97

* De extra prijs voor een aanvraag komt neer op € 11,-.
** De onderstaande pakketten zijn de minimale prijzen. Het is mogelijk om een groter pakket samen te stellen die meer bij jouw website past. De genoemde prijzen zijn excl. BTW.

Aanvullende privacy diensten

Naast de privacy abonnementen heeft Stukje Design een aantal losse diensten opgesteld om jouw website en/of maillijsten te laten voldoen aan de eisen van de nieuwe wetgeving.

MailChimp

Wanneer je gebruik maakt van een maillijst met persoonsgegevens, dan is het belangrijk dat je schriftelijk toestemming hebt van iedere ‘ontvanger’ om deze gegevens te verwerken. Heb je geen toestemming, dan zul je hier om moeten vragen en dit opslaan. Wij kunnen je helpen door een nieuwe AVG-proof maillijst in MailChimp aan te maken met een AVG proof inschrijfformulier. De personen uit de oude maillijst kun je dan een e-mail sturen met link naar het inschrijfformulier en de vraag om zich opnieuw in te schrijven. Uiteraard kunnen wij deze nieuwsbrief voor jou schrijven.

Privacy statement

Iedere website moet beschikken over een privacy statement. Om voor jouw website een privacy statement op te kunnen stellen is het van belang dat we alle persoonsgegevens, statistische gegevens en doeleneinden van de gegevensverzameling in kaart brengen en uitwerken in een privacy statement.

Website AVG proof

Voordat jouw website voldoet aan de nieuwe eisen, die worden gesteld aan websites die persoonsgegevens verzamelen, zullen de volgende stappen uitgevoerd moeten worden:

  • Google Analytics privacy vriendelijk instellen, tenzij toestemming voor aanvullende functionaliteiten is gegeven;
  • verzameling van persoonsgegevens beperken;
  • toestemming en akkoord op de algemene voorwaarden en het privacy beleid bij elk formulier opslaan;
  • cookiebeleid en een cookie melding toevoegen;
  • privacy statement toevoegen.

Prijzen aanvullende privacy diensten

Onze aanvullende privacy diensten zorgen er voor dat jouw website voldoet aan de eisen die hier door de AVG aan worden gesteld, deze kosten zijn eenmalig. Het is mogelijk om alle losse diensten als één pakket af te nemen. Hierbij wordt er een korting verrekend en komt de prijs voor alle losse diensten neer op € 900,-.

  Prijs
Mailchimp inschrijvingen updaten €42,50
Nieuwsbrief schrijven €255,-
Website AVG proof €255,-
Privacy statement opstellen €425,-

Meer informatie

Heb je nog vragen en/of opmerkingen over het privacy abonnement? Dan zijn wij te bereiken op werkdagen tussen 08:30 uur en 17:00 uur via het telefoonnummer 058 20 11 997 of per e-mail via info@stukjedesign.nl.